Gitar Akustik Taylor Custom Gitar Akustik Gitar Murah 700000